Veel gestelde vragen

We laten slechts één lid toe per branche/specialisatie. Stel: je bent een huizenmakelaar. Als BNI Jeroen Bosch al een huizenmakelaar heeft, dan kun je geen lid meer worden. Als we echter een bedrijfsmakelaar hebben, dan bestaat de kans dat je lid van onze businessclub kan worden.

Als een ondernemer lid wil worden, dan geeft hij twee referenties op. Hiermee nemen we contact op. Daarnaast is er een gesprek tussen het potentiële lid en twee leden van de lidmaatschapscommissie. De twee leden vertellen wat we van leden verwachten; het potentiële lid vertelt wat zijn positieve bijdrage aan BNI Jeroen Bosch zal zijn. Hierna bepaalt de lidmaatschapscommissie of degene lid kan worden.

Lid worden van BNI Jeroen Bosch betekent dat je je actief inzet. Daar hoort ook bij dat je iedere week aanwezig bent tijdens de ontbijtsessies. Het kan natuurlijk voorkomen dat je een keer niet kunt. Dan laat je je vervangen door een andere ondernemer (geen lid van BNI Jeroen Bosch).

We hebben een ethische code waarin onze leden aangeven de verantwoordelijkheid op zich te nemen om alle door hun ontvangen aanbevelingen verantwoord op te volgen. Het is noodzakelijk dat indien een bestaand lid constateert dat er niet tot tevredenheid gevolg gegeven wordt aan aanbeveling, dit lid hiervan melding maakt bij de lidmaatschapscommissie, deze zal de melding onderzoeken.

Het gaat niet om je beroep of de grootte van je bedrijf, het gaat om het individu. Het beroep kan alles zijn. Als je gefocust bent, als je een droom hebt en als je bereid bent je schouders eronder te zetten, dan ben jij de persoon die we in onze groep willen hebben.

Wij moedigen onze leden aan om bezoekers en gasten mee te nemen naar de bijeenkomst, zeker als de branche/specialisatie van deze persoon nog vrij is. Wij vinden het uiterst belangrijk om onze gasten een goede indruk van onze organisatie en een fijne bijeenkomst te geven.

BNI begrijpt het belang van ethische codes voor bepaalde beroepsgroepen en wij erkennen dat zulke regels per situatie verschillend te interpreteren zijn. Als gevolg hiervan stelt BNI dat leden zich in zulke voorkomende tegenstrijdige situaties primair hun ethische beroepsnormen in acht dienen te nemen. Belangrijk hierin is het feit dat BNI er primair voor wil zorgen dat de leden zich vrij kunnen ontwikkelen om hun marketing en bedrijf te verbeteren. Het is BNI’s intentie om ervoor te zorgen dat dit ook gebeurt.

BNI kan zich voorstellen dat veel beroepen erg breed zijn en dat mensen zich vaak op een bepaald gedeelte specialiseren. BNI verwacht niet, noch stimuleert, dat leden van BNI zich profileren of werkzaamheden verrichten die niet binnen hun specialisatie valt. Sterker nog, BNI staat niet toe dat leden aanbevelingen vragen buiten hun specialisatie.

Ja. BNI’s primaire doel is leden helpen om zich en hun bedrijf te ontwikkelen en te verbeteren op het gebied van effectief netwerken. Ondernemers krijgen opdrachten aangeboden als hun expertise bekend is en als zij bij de andere leden een bepaalde mate van vertrouwen hebben opgebouwd. Indien deze stappen genomen worden zullen de achterliggende netwerken van de leden zich openen en ontstaan er vele nieuwe mogelijkheden tot wederzijds succes.